Difference between revisions of "Kenneth is obsolete"

From Mibbit Wiki
Jump to: navigation, search
(Humor)
Line 55: Line 55:
 
* '''english-arabic''' is ''اللغة الإنجليزية هي اللغة المطلوبة من #mibbit والمساعدة. إذا كنت ترغب في أن يتكلم لغة مختلفة ، تجدون قناة أخرى أو أن تفعل ذلك في رسالة خاصة. قد ترغب في محاولة mibbit 'sذبابة على الترجمة أداة ، انقر على ارتباط أقل chatbox''
 
* '''english-arabic''' is ''اللغة الإنجليزية هي اللغة المطلوبة من #mibbit والمساعدة. إذا كنت ترغب في أن يتكلم لغة مختلفة ، تجدون قناة أخرى أو أن تفعل ذلك في رسالة خاصة. قد ترغب في محاولة mibbit 'sذبابة على الترجمة أداة ، انقر على ارتباط أقل chatbox''
 
* '''english-br''' is Brazil (Portuguese) ''Inglês é o idioma necessário ajudar e de #help #mibbit. Se você deseja falar em uma língua diferente, por favor, encontrar outro canal ou fazê-lo em mensagem privada''
 
* '''english-br''' is Brazil (Portuguese) ''Inglês é o idioma necessário ajudar e de #help #mibbit. Se você deseja falar em uma língua diferente, por favor, encontrar outro canal ou fazê-lo em mensagem privada''
 +
* '''english-cn''' is Chinese ''英语是需要语言的# # mibbit和帮助。如果你想讲不同的语言,请另找渠道或这样做的私人信息。您可以尝试mibbit的即时翻译工具,请单击下面的链接客舱。 ''
 
* '''english-cz''' is Czech ''Anglictina je vyžadováno jazyce #help #mibbit a pomoc. Pokud si prejete mluvit v jiném jazyce, najdete jiný kanál, nebo tak uciní v soukromé zpráve.''
 
* '''english-cz''' is Czech ''Anglictina je vyžadováno jazyce #help #mibbit a pomoc. Pokud si prejete mluvit v jiném jazyce, najdete jiný kanál, nebo tak uciní v soukromé zpráve.''
 
* '''english-de''' is German ''<reply>Englisch ist die obligatorische Sprache in #mibbit. Wenn Sie eine andere Sprache benutzen möchten, benutzen Sie bitte einen anderen #channel (z.B. /join #deutsch eingeben) oder einen privaten Chat ("PM").''
 
* '''english-de''' is German ''<reply>Englisch ist die obligatorische Sprache in #mibbit. Wenn Sie eine andere Sprache benutzen möchten, benutzen Sie bitte einen anderen #channel (z.B. /join #deutsch eingeben) oder einen privaten Chat ("PM").''

Revision as of 05:20, 2 March 2009

Kenneth is an IRC bot in the channels #help and #mibbit of irc.mibbit.com. The type of bot Kenneth is, is an infobot. When adding Factoids, please use a \ before the words you, your, seen, where, who and forget. Don't start a factoid with forget. Don't use colons in the start of a factoid. The following is a list of known factoids.

Factoids

Humor

 • botsnack is <reply> :) [This can't be changed]
 • cookie is <action> gives $who a cookie
 • die is <action> falls over and faints
 • game is <action> lost the game!!
 • hello is <reply> hello [In some language. Cannot be changed]
 • hi OR howdy is <reply> hello
 • hop is <action> hops.
 • hug' is <action> gives Havvy a great big hug OR <reply> Ew! Get away from me!
 • 'irc is a multiplayer notepad.
 • kiss is <reply>EW! Cooties!
 • live is <action> rises from the grave and dances to Michael Jackson - Thriller
 • ninjas are notoriously sneaky like Shadow... watch out!
 • life is like dust in the wind... you float along until you stop moving

Nicks

 • bot is a service on this server. It helps with various things, but mainly for keeping a channel registered. Use the command "/bs help" or "/msg botserv help" for more information.
 • havvy is a typological abberation, a false profit, and heartless.
 • Hercule is one who gives support for the Mibbit client
 • hot-dog is "that" guy...
 • isnortcomet is <reply> awesome, and isnortcomet is jealous.
 • joshhunt is a leigon on the cancer of life
 • Kenneth is <reply> \I \am an infobot (http://www.infobot.org/). \My personal documentation page \is at http://wiki.mibbit.com/index.php/Kenneth
 • SaKuRa-chan is Graveyard keeper from mibbit
 • Spychic is <reply> Spychic is a FBI agent....
 • molkmin is a magical OP in #Mibbit and #Help or jared's bffl
 • mooncup is awesome
 • Newk is the lightning rod of hate.
 • Sindacious is <reply> just a troll
 • William is SaKuRa-chan 's daddy..

Definitions

 • dtd is <reply>*IE* needs: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> as the first line of \your web page for an (iframed) widget to work properly!
 • gline is a ban from a server
 • irc is IRC (Internet Relay Chat) is a protocol for communicating with multiple people at once. It is text-based only. For help with IRC, read http://irchelp.org . Mibbit is one of many clients to connect to IRC, but one of the more functional web-based ones.
 • mibbit is the IRC client you are on. If you have any questions about it, ask in #help

english is the required language of #mibbit. If you wish to speak in a different language, please find another channel or do so in private message.

 • nick is independent from the login name (but *can* be the same)
 • recovering password is impossible for http://mibbit.com, in spite of what is says.
 • register is <reply> Registering to the Mibbit client is not the same thing as registering to an IRC Server.

Rules

 • age is <reply> Age is not important. IQ is. Don't mistreat people because of their age. US law states that anybody under 13 cannot be on the server. If you are, don't give your age.
 • chat is regulated to be family appropriate, please don't swear or talk about mature topics
 • girls are sometimes in the channel, but asking about girls may get you kicked or in some cases, banned entirely.
 • hate is not tolerated here, so please be respectful

English Only Messages

 • english is <reply> English is the required language of #mibbit and #help. If you wish to speak in a different language, please find another channel or do so in private message. You may want to try mibbit's on-the-fly translation tool, click the link below the chatbox.
 • english-arabic is اللغة الإنجليزية هي اللغة المطلوبة من #mibbit والمساعدة. إذا كنت ترغب في أن يتكلم لغة مختلفة ، تجدون قناة أخرى أو أن تفعل ذلك في رسالة خاصة. قد ترغب في محاولة mibbit 'sذبابة على الترجمة أداة ، انقر على ارتباط أقل chatbox
 • english-br is Brazil (Portuguese) Inglês é o idioma necessário ajudar e de #help #mibbit. Se você deseja falar em uma língua diferente, por favor, encontrar outro canal ou fazê-lo em mensagem privada
 • english-cn is Chinese 英语是需要语言的# # mibbit和帮助。如果你想讲不同的语言,请另找渠道或这样做的私人信息。您可以尝试mibbit的即时翻译工具,请单击下面的链接客舱。
 • english-cz is Czech Anglictina je vyžadováno jazyce #help #mibbit a pomoc. Pokud si prejete mluvit v jiném jazyce, najdete jiný kanál, nebo tak uciní v soukromé zpráve.
 • english-de is German <reply>Englisch ist die obligatorische Sprache in #mibbit. Wenn Sie eine andere Sprache benutzen möchten, benutzen Sie bitte einen anderen #channel (z.B. /join #deutsch eingeben) oder einen privaten Chat ("PM").
 • english-es is Spanish (Espania) Por favor, escriba sólo en inglés aquí
 • english-fr is France S'il vous plaît, je ne parle que l'anglais. Si vous voulez prendre la parole dans une langue différente, s'il vous plaît utilisez # chat (tapez /join #chat)
 • english-gr is Greece Kenneth: english-gr is Τα αγγλικά είναι η γλώσσα που απαιτείται από #help #mibbit και βοήθεια. Αν θέλετε να μιλήσετε σε μια διαφορετική γλώσσα, παρακαλούμε να βρούμε ένα άλλο κανάλι ή να το κάνει σε προσωπικό μήνυμα.
 • english-hu is Hungary az angol #mibbit szükséges nyelve és #help. Ha szeretnél beszélni egy különböző nyelvben, találj egy másikat csatornának vagy tegyél úgy privát üzenetben.
 • english-nl is Netherlands (Dutch) In #mibbit mag je alleen Engels praten, mocht je geen engels kunnen dan kun je de vertaler gebruiken of in #chat verder chatten. ( Je kan natuurlijk ook je eigen kanaal maken type: /join #kanaalnaam )
 • english-pl is Poland Prosze mowic tutaj tylko po angielsku. (Aby mówić innymi językami, należy wpisać /join # czat).
 • english-ro is Romania este englez este necesar de limba #mibbit #help. Daca doriti sa va vorbesc într-o alta limba, va rugam sa gaseasca un alt canal sau a face acest lucru in mesaj privat
 • english-rs is Serbian Енглески је језик потребан #help #помоћ и #mibbit #миббит. Ако желите разговарати у другом језику, молимо вас да пронађете други канал или то чине у приватној поруци
 • english-ru is Russian Пожалуйста, пишите только по-английски (lit. Please write only in English)
 • english-sk is Slovak Angličtina je vyžadované jazyku #pomocník a #mibbit. Ak si želáte hovoriť v inom jazyku, nájdete iný kanál, alebo tak urobia v súkromnej správe
 • english-vn is Vietnamese Anh là ngôn ngữ được yêu cầu của #help #mibbit và giúp đỡ. Nếu bạn muốn nói chuyện trong một ngôn ngữ khác nhau, xin vui lòng tìm thấy một kênh khác hay làm như vậy trong bài viết riêng tư

please let us know if there is a better translation if you know these languages better than a simple Gtranslate

How To

 • change nick is <reply> To change nickname, type: /nick newNickname
 • register nick is <reply> The syntax for registering your nick is /msg NickServ register <password> <email address>. For more information, check out http://wiki.mibbit.com/index.php/Create_Your_Own_Nickname
 • join is a command to join a new channel. The syntax is "/join #channel"

References

Articles

Servers and Channels

 • #help is the support channel for the Mibbit client. The channel isn't for general support. The general channel of the server is #mibbit .
 • #mibbit is the general channel on this server. It is not a support channel. The support channel for the Mibbit client is in #help .
 • #ribbit is a moderated (+m) general channel. Rules are at http://wiki.mibbit.com/index.php/Ribbit

Websites (Non-Wiki)

Kenneth: Seen Nick

A user may type the line "Kenneth: Seen Nick" replacing Nick with the nick that the user wishes to seek, and it will show the last time a user of the nick spoke a line, and what line it was. For example, try "Kenneth: Seen Mom" or "Kenneth: Seen Dad". Both nicks were last used as a joke. Nicks are case insensitive to the bot.